Projekt
Utvecklingsprojekt - 202246

Ammattilaiset maaseudulla

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2022 - 25.03.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Taustalla on kasvava osaajapula, joka vaikuttaa jo nyt negatiivisesti Pohjoisen Keski-Suomen talouskasvuun ja kehitykseen. Esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää alueen keskeisten toimijoiden nykyiset ja jo suunnitellut toimenpiteet alueen elinvoimaisuuden parantamiseksi sekä osaajapulan ratkaisemiseksi. Hankkeessa selvitetään pysyvän toimintamallin edellytyksiä osaavan työvoiman varmistamiseksi pohjoiseen Keski-Suomeen. Samalla selvitetään keskeisten toimijoiden halukkuus kehittää ja tiivistää alueellista yhteistyötä entistä voimakkaammin. Toiminta-alueena Saarijärven-Viitasaaren seutukunta, jolle pysyvän toimintamallin selvitystä tehdään, mutta rekrytointien kohteena olisivat osaajat niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Hyödynsaajana ovat maaseudun työnantajat Saarijärven-Viitasaaren seutukunnalla, kehitysorganisaatiot, kunnat ja niiden asukkaat. Haastattelujen, tiedonkeruun ja benchmarkingin jälkeen koostetaan saatujen palautteiden ja kommenttien pohjalta toimijoiden yhteinen tahtotila ja esitys mahdollisiksi jatkotoimenpiteiksi (= pysyvä toimintamalli).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

202246

Startdatum

31.05.2022

Slutdatum

25.03.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner