Projekt
Utvecklingsprojekt - 211003

Arktinen vilja – ARVI

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

01.01.2023 - 30.09.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Ilmastonmuutoksesta johtuvat lämmenneet kesät parantavat viljan viljelymahdollisuuksia pohjoisella äärilaidalla. Yhä useampi lappilainen maatila on kiinnostunut viljelemään itse ohraa karjalle rehuksi nopeasti nousseiden ostorehukustannusten myötä. Arktinen vilja (ARVI) on tiedonvälityshanke, jossa kootaan yhteen viljanviljelyn tutkimus- ja kokemustietoa viljelijöiden, asiantuntijoiden ja sidosryhmien vapaaseen käyttöön. Hankkeessa järjestetään teemapäiviä viljan viljelystä osallitujien kiinnostuksen mukaan, keskittyen ohraan. Teemapäivissä pureudutaan tarkemmin mm. viljan viljelyn tuloksiin Lapissa, viljan kasvustohavaintoihin, viljelyteknisiin keinoihin ja menetelmiin, kasvinsuojeluun, sadon säilöntään ja käyttöön kotieläinten ruokinnassa sekä sadon laatuun. Hankkeen keskeisimmistä tuloksista kirjoitetaan raportti viljelijöiden, asiantuntijoiden ja sidosryhmien käyttöön. Hankkeen kohderyhmää ovat Lapin alueen maatilat, lammas-, nauta-, poro-, ja kasvinviljelytilat. Hankkeen tavoitteena on lisätä maanviljelijöiden keinovalikoimaa hallita kustannuksia omalla tilallaan. Edelleen tavoitteena on lisätä ruoantuotannon huoltovarmuutta ja reagoida ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin edesauttamalla koko maan kattavaa, kannattavaa viljan viljelyä sekä lisätä kotieläintilojen rehuomavaraisuutta. Hankkeen tavoitteena on lisätä tuotantoaan jatkavien ja kehittävien tilojen yhteistyötä ja ylläpitää kehittävää otetta vaikeasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta ja saada tuotannosta luopuvien tilojen pellot pysymään aktiivituotannossa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

211003

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

30.09.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner