Projekt
Utvecklingsprojekt - 149302

Ät din väg till en hållbar landsbygd: kulinariska evenemang med fokus på innovativ närmat

Slow Food Västnyland rf

28.02.2021 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Projektets mål är att ordna 6-8 kulinariska evenemang per år under 2021-2022 med fokus på hållbar och innovativ närmat i Västnyland. Evenemangens form varierar och kan rent konkret innefatta allt från workshoppar och webinarier till tastings och soaréer. Genom evenemangen vill Slow Food Västnyland informera och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i vårt livsmedelssystem. Samtidigt sammanför evenemangen likasinnade människor, vilket gynnar bildandet av nya innovationer, gemenskaper, nätverk och samarbetsformer. Det skapas därutöver kontakter konsumenter och producenter emellan, vilket bidrar till en levande landsbygd samt gynnar den lokala matkulturen och föreningens arbete för God, Ren och Rättvis mat. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

149302

Startdatum

28.02.2021

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner