Hanke
Utvecklingsprojekt - 149302

Ät din väg till en hållbar landsbygd: kulinariska evenemang med fokus på innovativ närmat

Slow Food Västnyland rf

28.02.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Projektets mål är att ordna 6-8 kulinariska evenemang per år under 2021-2022 med fokus på hållbar och innovativ närmat i Västnyland. Evenemangens form varierar och kan rent konkret innefatta allt från workshoppar och webinarier till tastings och soaréer. Genom evenemangen vill Slow Food Västnyland informera och skapa medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i vårt livsmedelssystem. Samtidigt sammanför evenemangen likasinnade människor, vilket gynnar bildandet av nya innovationer, gemenskaper, nätverk och samarbetsformer. Det skapas därutöver kontakter konsumenter och producenter emellan, vilket bidrar till en levande landsbygd samt gynnar den lokala matkulturen och föreningens arbete för God, Ren och Rättvis mat. Projektet hänför sig till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och medfinansiering ur EU:s landsbygdsfond söks för det.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

149302

Aloituspäivämäärä

28.02.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Livsmedel
Livsmedelsförädling
Ny affärsverksamhet
energieffektivitet
kommunikation
korta distributionskedjor
logistik
miljö
närproducerad mat
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt