Projekt
Utvecklingsprojekt - 13944

AURA – Luonnostaan nouseva Pohjanmaa, Livskraft från den Österbottniska naturen

Luonnonvarakeskus

31.03.2016 - 29.11.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

AURA-hankkeen päätavoitteena on vakiinnuttaa kolmen vuoden aikana (1.11.2015-31.12.2018) Green care ja Farm education toiminta Pohjanmaalla paikallisia erityispiirteitä ja resursseja hyödyntäen sekä aktiivisen tiedonvälityksen avulla. Hyvinvointi-, virkistys- ja kuntoutuspalveluiden tarve kasvaa vahvasti väestön ikääntyessä ja yhteiskunta tarvitsee uusia sosiaalisia innovaatioita haasteen ratkaisemiseksi. Lasten terveys- ja oppimisongelmat lisääntyvät ja opetussuunnitelma tuo kouluille uusia haasteita. Samaan aikaan myös maatila- ja maaseutuyrittäjät etsivät uusia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Hanke vastaa näihin haasteisiin kehittämällä näitä ongelmia ratkaiseva Green care ja Farm education palvelumalleja, jotka dokumentoidaan kaksikielisinä ja luomalla yhteistyöfoorumin, jonka kautta jaetaan kyseisiä malleja sekä tietoisuutta toiminnasta ja sen mahdollisuuksista. Foorumi toimii dynaamisena kohtaamis- ja kehityspaikkana palveluntarjoajille, ostajille kuin myös tutkimukselle. Toiminnan kehittymisen tueksi hankkeessa luodaan virtuaalinen työkalupakki, josta aloitteleva tai jo aktiivinen yrittäjä löytää toiminnalleen tietoa ja neuvoja. Hankkeen toiminta perustuu tiedonvälitykseen työpajojen, seminaarien ja julkaisujen kautta. Hankkeessa hyödynnetään myös aktiivisesti mediaa ja sosiaalista mediaa tiedonlevitykseen ja tunnettuuden lisäämiseksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13944

Startdatum

31.03.2016

Slutdatum

29.11.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner