Projekt
Utvecklingsprojekt - 34909

Automaatiolla tulosta

Satakunnan koulutuskuntayhtymä

01.01.2017 - 08.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Automaatiolla tulosta-hankkeen päätavoitteena on turvata alueellinen automaatio-osaaminen ja sen kehittäminen yritysten tarpeiden mukaisesti. Kohderyhmänä ovat automaatioratkaisuista kiinnostuneet ja niistä hyötyvät eri alojen mikro ja pk -yritykset Satakunnassa. Kohderyhmään kuuluvat niin johto- kuin työntekijätaso. Tavoitteina on madaltaa kynnystä tuotannon automatisointiin, tukea uuden teknologian käyttöönottoa, kehittää henkilöstön osaamista monimuotoisen koulutuksen avulla sekä yritysten vertaisoppiminen ja verkottuminen. Hanke tuottaa yrityslähtöistä monimuotoista koulutusta, jossa hyödynnetään digitaalisia keinoja. Koulutusta toteutetaan ryhmille suunnattuina lähipäivinä, demoina, seminaareina ja benchmarking-vierailuina sekä max.1 pvän yrityskohtaisena ohjauksena ja asiantuntijatukena. Hankkeessa tuotetaan koulutus- ja infomateriaalia automatisaatioprosessin tueksi.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

34909

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

08.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner