Projekt
Utvecklingsprojekt - 145350

Auttavat kylät

Keski-Suomen Sydänpiiri r.y.

31.12.2020 - 04.04.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Auttavat kylät -hankkeen tavoitteena on edistää K-S:n maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta. Hanke perustaa kylille naapuriapuryhmiä ja kehittää näin kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa sekä vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta erilaisissa arjen apua ja poikkeus- ja häiriötilanteiden apua vaativissa tilanteissa. Toiminnan keskiössä on eri toimijoiden yhteistyön vahvistaminen tukemaan kylillä tarjottavaa turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää naapuriaputoimintaa. Hankkeessa valmennetaan eri toimijoiden kanssa yhteistyössä kylien vapaaehtoisia tarjoamaan niin kevyttä arjen apua kuin apua poikkeus- ja häiriötilanteissa. Kylien naapuriapuryhmät linkitetään osaksi jo olemassa olevia kunnan, viranomaisten ja järjestöjen turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää toimintaa ja suunnitelmia. Hanke järjestää vapaaehtoisille monipuolisesti osaamista tukevia valmennuksia, käytännön harjoittelua, infotilaisuuksia ja kylien yhteisiä verkostotapaamisia. Hankkeessa kehitettävä naapuriavun toimintamalli sisältää kyläkohtaisen turvallisuussuunnitelman luomisen, vapaaehtoisten rekrytoimisen ja valmennukset, naapuriaputoiminnan käynnistämisen kyläkohtaisesti sekä avun saatavuutta parantavan viestintäjärjestelmän kehittämisen. Toimintamalli luodaan vastaamaan keskisuomalaisten maaseudun asukkaiden tarpeisiin, mutta malli on levitettävissä soveltaen myös muualle. Hankkeen tuloksena maaseudun väestön koettu turvallisuuden tunne ja hyvinvointi vahvistuu, ikäihmisten kotona pärjääminen paranee, sairauskohtauksista johtuvat vammautumiset ja kuolemantapaukset vähenevät ja erilaisista häiriö- ja poikkeusoloista johtuva inhimillinen kärsimys vähenee. Hanke lisää myös kylien sisäistä yhteisöllisyyttä ja eri kylien välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, lisäten maaseudulla asumisen houkuttelevuutta ja positiivista maaseutukuvaa. Toimintamallin kytkeminen osaksi laajempaa toimijaverkostoa tuottaa vaikutuksia myös pidemmällä ajalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

145350

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

04.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner