Hanke
Kehittämishanke - 145350

Auttavat kylät

Keski-Suomen Sydänpiiri r.y.

31.12.2020 - 04.04.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Auttavat kylät -hankkeen tavoitteena on edistää K-S:n maaseudun asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuutta sekä vähentää alueellista eriarvoisuutta. Hanke perustaa kylille naapuriapuryhmiä ja kehittää näin kylien omaehtoista turvallisuustoimintaa sekä vapaaehtoisen lähiavun saavutettavuutta erilaisissa arjen apua ja poikkeus- ja häiriötilanteiden apua vaativissa tilanteissa. Toiminnan keskiössä on eri toimijoiden yhteistyön vahvistaminen tukemaan kylillä tarjottavaa turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää naapuriaputoimintaa. Hankkeessa valmennetaan eri toimijoiden kanssa yhteistyössä kylien vapaaehtoisia tarjoamaan niin kevyttä arjen apua kuin apua poikkeus- ja häiriötilanteissa. Kylien naapuriapuryhmät linkitetään osaksi jo olemassa olevia kunnan, viranomaisten ja järjestöjen turvallisuutta ja hyvinvointia edistävää toimintaa ja suunnitelmia. Hanke järjestää vapaaehtoisille monipuolisesti osaamista tukevia valmennuksia, käytännön harjoittelua, infotilaisuuksia ja kylien yhteisiä verkostotapaamisia. Hankkeessa kehitettävä naapuriavun toimintamalli sisältää kyläkohtaisen turvallisuussuunnitelman luomisen, vapaaehtoisten rekrytoimisen ja valmennukset, naapuriaputoiminnan käynnistämisen kyläkohtaisesti sekä avun saatavuutta parantavan viestintäjärjestelmän kehittämisen. Toimintamalli luodaan vastaamaan keskisuomalaisten maaseudun asukkaiden tarpeisiin, mutta malli on levitettävissä soveltaen myös muualle. Hankkeen tuloksena maaseudun väestön koettu turvallisuuden tunne ja hyvinvointi vahvistuu, ikäihmisten kotona pärjääminen paranee, sairauskohtauksista johtuvat vammautumiset ja kuolemantapaukset vähenevät ja erilaisista häiriö- ja poikkeusoloista johtuva inhimillinen kärsimys vähenee. Hanke lisää myös kylien sisäistä yhteisöllisyyttä ja eri kylien välistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, lisäten maaseudulla asumisen houkuttelevuutta ja positiivista maaseutukuvaa. Toimintamallin kytkeminen osaksi laajempaa toimijaverkostoa tuottaa vaikutuksia myös pidemmällä ajalla.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

145350

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

04.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt