Hanke
Utvecklingsprojekt - 22277

BIOENERGIAÄLYKKYYS – ENERGY ON DEMAND

Kaskisten kaupunki Kaskö stad

04.04.2016 - 22.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Energy on Demand ¿ Bioenergiaälykkyyshankkeen taustalla on Kaskisten sataman ja liikenneyhte-yksien markkinointiprojektissa, ja Suupohjan radan kehitysselvitysprojektissa esille tulleet kehitys-mahdollisuudet. Energy on Demand hankkeella hankitaan tietoa innovatiivisten yhteistyöratkaisujen pohjaksi. Hankitun tiedon perusteella tutkitaan ja kehitetään biopolttoaineiden tuotanto- jalostus- jakeluketju optimointimahdollisuudet. Konseptoitu biopolttoaineverkosto antaa alan yrityksille mahdollisuuden kehittää markkinoista erottuvia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22277

Aloituspäivämäärä

04.04.2016

Loppumispäivämäärä

22.01.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.5 Metoder som förbättrar energibesparing och miljöns tillstånd

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Skogsenergi
bioenergi
energieffektivitet
logistik
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt