Projekt
Utvecklingsprojekt - 30694

Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet Tunturi-Lapissa

Muonion kunta

01.09.2017 - 25.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa laaditaan alueen biohajoavien raaka-aineiden lähdekartoitus ja sen pohjalta kattava suunnitelma biohajoavien jätteiden käsittelyketjusta ja prosessoinnista, käsittelyssä syntyvien tuotteiden tuotannosta ja käyttömahdollisuuksista sekä ko. kiertotalouden investointitarpeista. Hankkeen aikana tuotetaan selvitys kannattavan toiminnan edellytyksistä ja raaka-ainepotentiaalin ja lopputuotteiden tarjoamista liiketoimintamahdollisuuksista. Hankkeen tuotoksena toteutetaan myös tiedotussuunnitelma seutukunnan kunnille ja yrityksille sekä kuntien asukkaille ja matkailijoille biohajoavien jätteiden keruusta ja jatkojalostamisesta. Hankkeen tarkoituksena on siis selvittää miten hyödynnetään niin alueella syntyvä kuin ohikuljetettavakin biohajoava aines energiatuotannossa ja/tai maanparannusaineina ja edistää tämän toimialan yrittäjyyden syntymistä Länsi-Lappiin. Hanke pohjautuu Suomen hallitusohjelmaan, Manner-Suomen maaseutuohjelman tavoitteisiin, Kestävää kasvua ja työtä ¿maakuntaohjelmaan, Tunturi-Lapin aluestrategiaan, Kyläkulttuuria tuntureiden maassa ry:n Kipinää Tunturi-Lappiin 2020 ¿strategiaan sekä alueen kuntien kehittämisohjelmiin. Hanketta on valmisteltu yhdessä kaikkien Tunturi-Lapin kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa. Biohajoavien liiketoimintamahdollisuudet Tunturi-Lapissa ¿kehittämishankkeella tuotetaan koetoiminnan ja ekonomisten selvitysten muodossa tietoa toimialaa koskevaan päätöksentekoon ja yritysten yrityshankkeiden synnyttämistä varten. Hankkeella on vahva elinkeinollinen tavoite luoda uutta yritystoimintaa Tunturi-Lappiin / Länsi-Lappiin. Tällä alueella ja arktisissa oloissa ei vastaavaa selvitystä eikä koetoimintaa ole aikaisemmin tehty. Hankkeen vahvana taustana on myös alueen kansainvälinen matkailuelinkeino ja kuntien kehittämisohjelmien kestävän kehityksen tavoitteet, jotka edellyttävät myös ko. kehittämistoimiin tarttumista pohjoisella, asutun maailman puhtaimman ilman seutukunnalla. x

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

30694

Startdatum

01.09.2017

Slutdatum

25.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.1 Utredningar och planer

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Utredningar och planer

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner