Projekt
Utvecklingsprojekt - 16895

Biotalouden perusta kuntoon

Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi ry

01.08.2016 - 08.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Biotalouden perusta kuntoon hanke pureutuu voimakkaasti kasvavien metsäpohjaisten raaka-ainetarpeiden keskeisimpien pullonkaulojen purkamiseen, joita ovat sulan maan kauden korjuukohteiden niukkuus ja metsän hyödyntämisen kannalta haasteellisten metsänomistusmuotojen lisääntyminen. Haasteita lähestytään koulutuspainotteisesti, konkreettisesti, käytännönläheisesti ja viimeisintä tutkimustietoa hyväksi käyttäen. Hankkeen tavoitteina ovat: pehmeiden maiden/ ympärivuotisen puun korjuun edistäminen, haasteellisten metsänomistusmuotojen purku ja metsänomistajien aktivointi uusilla keinoilla. Hankkeessa painottuu uusimman tutkimustiedon ja osaamisen koulutus ja vienti käytännön toimijoiden arkeen. Hankkeella tavoitellaan samalla konkreettisesti käytännön toimijoiden liiketoiminnan kasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden perustan eli käytännön metsätalouden pariin. Hankkeen kohderyhmänä ovat: eri toimijoiden metsätoimihenkilöt, puun korjuuta suorittavat yrittäjät ja kuljettajat, metsurit ja metsänomistajat. Hankkeessa osallistujina on joukko käytännön toiminnassa mukana olevia eri yrityksiä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

16895

Startdatum

01.08.2016

Slutdatum

08.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till skogsbruksbranschen (90%).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner