Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 246189

Blue products 3.0

Aktion Österbotten rf

06.06.2023 - 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Blue Products 3.0 -ohjelman visio on, että laadukasta kotimaista kalaa hyödynnetään entistä kestävämmin, monipuolisemmin ja laajemmin kalaelintarvikkeiden raaka-aineena, ja että Suomeen on syntynyt kotimaisesta kalaraaka-aineesta korkean lisäarvon tuotteita valmistavia arvoketjuja. Suomessa on lisäksi toimiva osaamisverkosto, joka yritysten, tutkijoiden, viranomaisten ja kuluttajien yhteistyönä edistää kalaelintarvikkeiden ja lisäarvotuotteiden kehittämistä. Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa kotimaisen kalan käyttö ja lisätä kotimaisen tuotannon arvoa. BP 3.0 -ohjelma tukee edistämisohjelman toteuttamista. BP 3.0 -ohjelman keskeisenä tavoitteena on lisätä erityisesti silakan, mutta myös muiden vajaasti hyödynnettyjen kalojen kuten muikun, kuoreen ja särkikalojen sekä jalostusteollisuuden sivuvirtojen käyttöä elintarvikkeina tai lisäarvotuotteina. Tämä edellyttää kalan laadun parantamista läpi arvoketjun, mutta erityisesti alkutuotannossa. Kotimaisen kalan arvo ja arvostus lisääntyvät, mikäli niistä tuotetaan laadukkaita, sopivan hintaisia ja kuluttajia kiinnostavia elintarvikkeita ja lisäarvotuotteita. BP 3.0 kehittää kalan hyödyntämistä uusin teknologioin ja tukee tutkimuksen ja yritysten yhteistyönä syntyvää uutta liiketoimintaa, joka perustuu kalasta valmistettuihin elintarvikeisiin ja lisäarvotuotteisiin kotimaan markkinoille ja vientiin. BP 3.0 edistää tutkimuksen, yritysten, viranomaisten ja kuluttajien vuorovaikutteista yhteistyötä. Tavoitteena on luoda aktiivinen osaamisverkosto, joka tukee uusien tuotantoteknologioiden ja tuotteiden kehittämistä kestävän kehityksen ja kuluttajien tarpeet ja vaatimukset huomioiden. Blue Products ohjelman painopistealueet ovat: 1) Kalan laadun parantaminen läpi arvoketjun 2) Kalan tuotekehityksen ja uusien tuotantomenetelmien edistäminen 3) Kalan arvojakeiden kaupallistamisen vauhdittaminen 4) Verkostomaisen yhteistyön kehittäminen.

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

246189

Startdatum

06.06.2023

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Innovationer, utveckling och rådgivning om förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner