Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 180572

Bodbacka Byanät

Bodbacka hembygdsförening rf

30.09.2021 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Med projektet Bodbacka byanät vill Bodbacka Hembygdsförening nå ut till alla hushåll i Bodbacka by med optisk fiberkabel för att säkerställa goda och förmånliga bredbandsförbindelser samt kabel-TV utsändningar i byn. Målsättningen är att föreningens kabel-TV tjänst ska flytta över till fibernätet och att bredbandsförbindelser på minst 1 Gbit/s ska finnas tillgängliga genom samarbete med Närpes stads bolag Dynamo Net.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

180572

Aloituspäivämäärä

30.09.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt