Projekt
Utvecklingsprojekt - 41977

Broilerien hyvinvointia kehittämällä kilpailukykyä alkutuotantoon

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.07.2017 - 25.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kariniemen broilerituottajien (Varsinais-Suomi ja Satakunta) kasvatustilojen kilpailukykyä panostamalla eläinten hyvinvointiin ja tasalaatuisuuteen, mikä vähentää hävikkiä parantaen samalla merkittävästi tilojen taloudellista tulosta. Hanke koostuu kahdesta osa-alueesta: 1. Hävikkiä aiheuttavien taustatekijöiden ja tilakohtaisten heikkouksien/mahdollisuuksien etsiminen tuotantoaineistoa hyväksikäyttäen 2. Broileritilojen tuotanto-olosuhteiden ja katastrofivalmiuden kehittäminen Ensimmäisen osa-alueen tavoiteena on tuottaa taustatietoa toisen osa-alueen toteuttamisen tueksi. Toisessa osa-alueessa tavoitellaan linnun hyvinvoinnin ja teuraserän laadun sekä tuotantoketjun toimitusvarmuuden parantamista. Tavoitteena on tilaneuvonnan avulla lisätä broilerituottajien olosuhteiden hallinnan osaamista ja parantaa kasvattamoiden tuotanto-olosuhteita. Satafood Kehittämisyhdistys ry toteuttaa hankkeen yhteistyössä tuottajien ja hankkeen yksityisen rahan maksavan tahon kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

41977

Startdatum

31.07.2017

Slutdatum

25.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner