Hanke
Utvecklingsprojekt - 41977

Broilerien hyvinvointia kehittämällä kilpailukykyä alkutuotantoon

Satafood Kehittämisyhdistys ry

31.07.2017 - 30.07.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kariniemen broilerituottajien (Varsinais-Suomi ja Satakunta) kasvatustilojen kilpailukykyä panostamalla eläinten hyvinvointiin ja tasalaatuisuuteen, mikä vähentää hävikkiä parantaen samalla merkittävästi tilojen taloudellista tulosta. Hanke koostuu kahdesta osa-alueesta: 1. Hävikkiä aiheuttavien taustatekijöiden ja tilakohtaisten heikkouksien/mahdollisuuksien etsiminen tuotantoaineistoa hyväksikäyttäen 2. Broileritilojen tuotanto-olosuhteiden ja katastrofivalmiuden kehittäminen Ensimmäisen osa-alueen tavoiteena on tuottaa taustatietoa toisen osa-alueen toteuttamisen tueksi. Toisessa osa-alueessa tavoitellaan linnun hyvinvoinnin ja teuraserän laadun sekä tuotantoketjun toimitusvarmuuden parantamista. Tavoitteena on tilaneuvonnan avulla lisätä broilerituottajien olosuhteiden hallinnan osaamista ja parantaa kasvattamoiden tuotanto-olosuhteita. Satafood Kehittämisyhdistys ry toteuttaa hankkeen yhteistyössä tuottajien ja hankkeen yksityisen rahan maksavan tahon kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

41977

Aloituspäivämäärä

31.07.2017

Loppumispäivämäärä

30.07.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Bioekonomi
Hygien
Hållbar affärsverksamhet
Livsmedel
Livsmedelsförädling
Riskhantering
djurens välbefinnande
energieffektivitet
fjäderfä
husdjursproduktion
jordbruk
resurseffektivitet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt