Projekt
Utvecklingsprojekt - 40013

COOL- Celebration of Outdoor Organ in Larsmo

Larsmo kommun

31.03.2017 - 11.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kyrkorgel flyttar utomhus! Är det möjligt? COOL - Celebration of Outdoor Organ in Larsmo blir ett storslaget tredagars event med orgelmusik i Larsmo. Med hjälp av ny teknik, digitala kyrkorglar och inhyrda ljudsystem kan kyrkorgelns mäktiga sound återskapas, förstärkas och upplevas utomhus. Orgel är temat och den röda tråden i eventets programsättning. Även konserter där hammondorglar, elorglar och tramporglar kan förekomma för att skapa variation i programmet. Konserter med kyrkorgel utomhus är COOLs främsta fokus. Syftet med COOL-projektet är att skapa ett starkt event och en ny kulturplattform format att passa Larsmos unika förutsättningar. Projektets huvudaktivitet ska attrahera en stor hemmapublik, samt engagera många föreningar, entreprenör på orten att bidra med kringaktiviteter - dessa är projektets främsta målgrupper. Musikintresserade från hela Österbotten är också en viktig målgrupp. Det kortsiktiga målet är att locka i snitt 2 500 besökare till vardera COOL-event (30.6-2.7.2017 och 29.6-1.7.2018). Det långsiktiga målet är att eventet ska bli ett återkommande årligt event i Larsmo som utvecklas och lever vidare efter Leader-projektets slut. Larsmo kommun är projektägare för COOL - Celebration of Outdoor Organ in Larsmo. Projektet hör till tyngdpunktsområde 4: Lokala livskraftiga byagemenskaper

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

40013

Startdatum

31.03.2017

Slutdatum

11.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner