Hanke
Kehittämishanke - 40013

COOL- Celebration of Outdoor Organ in Larsmo

Larsmo kommun

31.03.2017 - 11.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyrkorgel flyttar utomhus! Är det möjligt? COOL - Celebration of Outdoor Organ in Larsmo blir ett storslaget tredagars event med orgelmusik i Larsmo. Med hjälp av ny teknik, digitala kyrkorglar och inhyrda ljudsystem kan kyrkorgelns mäktiga sound återskapas, förstärkas och upplevas utomhus. Orgel är temat och den röda tråden i eventets programsättning. Även konserter där hammondorglar, elorglar och tramporglar kan förekomma för att skapa variation i programmet. Konserter med kyrkorgel utomhus är COOLs främsta fokus. Syftet med COOL-projektet är att skapa ett starkt event och en ny kulturplattform format att passa Larsmos unika förutsättningar. Projektets huvudaktivitet ska attrahera en stor hemmapublik, samt engagera många föreningar, entreprenör på orten att bidra med kringaktiviteter - dessa är projektets främsta målgrupper. Musikintresserade från hela Österbotten är också en viktig målgrupp. Det kortsiktiga målet är att locka i snitt 2 500 besökare till vardera COOL-event (30.6-2.7.2017 och 29.6-1.7.2018). Det långsiktiga målet är att eventet ska bli ett återkommande årligt event i Larsmo som utvecklas och lever vidare efter Leader-projektets slut. Larsmo kommun är projektägare för COOL - Celebration of Outdoor Organ in Larsmo. Projektet hör till tyngdpunktsområde 4: Lokala livskraftiga byagemenskaper

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

40013

Aloituspäivämäärä

31.03.2017

Loppumispäivämäärä

11.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt