Projekt
Utvecklingsprojekt - 278127

Datapellon uudisraivaajat – viljakaupan uudistamien yhteisöllisellä datalla

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Datapellon uudisraivaajat – viljakaupan uudistamien yhteisöllisellä datalla hanke testaa käytännössä, miten maatilan tiedonsiirto toteutuu niin tilan omassa tietoverkossa kuin yhteistyökumppaneiden tietoverkkopalveluiden välillä. Tavoitteena on löytää ja ratkaista niitä haasteita, jotka liittyvät viljanviljelytilan kehittämiseen datansiirtoon ja -varastointiin sekä tiedon tuottamiseen ja omistajuuteen liittyvissä kysymyksissä. Hankkeen peruslähtökohtana on viljanviljelytila, joka suunnittelee hyödyntävänsä tulevaisuudessa viljankuivuri- ja -varastokapasiteettiaan isompien tasalaatuisten viljaerien kokoamiseen yhteistyössä lähialueen maatilojen kanssa. Viljanviljelytila on myös tavoitteena verkostoitua toisten samankaltaisten viljanviljelytilojen kanssa, jotta yhdessä voitaisiin saavuttaa suuruuden etuja viljamarkkinoilla. Hankkeessa testataan kolmen kasvukauden aikana yhden viljanviljelytilan ja sen yhteistyömaatilojen viljasadon laadun ja määrän ennustamiseen ja todentamiseen liittyvän datan sekä varastotiedon liittyvien tekijöiden toimivuutta ja rajoitteita sekä tuotetaan esimerkkejä hyväksi havaituita toimintamalleista ja teknisestä ratkaisuista. Hankkeen kohdetila sijaitsee Keski-Suomessa Tikkakoskella. Hankkeen tavoitteena on käytännössä toteuttaa yksittäisen viljanviljelytilan näkökulmasta niitä toimenpiteitä, jotka mahdollistavat turvallisen ja luotettavan datan keräämisen, siirtämisen ja käytön viljelijän haluamalla tavalla. Tavoitteena on myös selvittää, miten luodaan edellytykset viljanviljelijöiden yhteistyölle siten, että datasta tuotetun tiedon avulla viljaviljelijät pystyvät tekemään yhteisiä päätöksiä peruslähtökohtana olevan riittävän suuren tasalaatuisen viljaerän kokoamisesta viljamarkkinoille. Hankkeen tavoitteena on nostaa esille viljanviljelytilan kehittämistoimenpiteiden kautta toimintamalli, jota voidaan jalkauttaa Datapellon uudisraivaajat kampanjan avulla laajemmin viljanviljelytilojen käyttöön.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278127

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Europeiska innovationspartnerskapet EIP-projekt

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Europeiskt innovationspartnerskap EIP-projekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner