Hanke
Utvecklingsprojekt - 48707

Digi haltuun!

Limingan kunta

01.09.2017 - 02.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Digitalisaatio näyttäytyy kansalaisille erityisesti palveluiden verkkoon siirtymisenä. Tänä päivänä kansalaisten digitaalisia palveluita on yhdistetty erilaisiin portaaleihin, joiden kautta asiakas voi hoitaa esimerkiksi verotukseen, työllistymiseen ja asumiseen liittyviä asioita. Vaikka eri palvelut ja sisällöt on viety vahvasti verkkoon kuntalaisten lähtötaso ja valmiudet käyttää digitaalisia palveluita vaihtelevat. Haasteita digitaalisten palveluiden käytössä esiintyy kaikissa ikäryhmissä, mutta luonteeltaan ne ovat erilaisia. Puutteet digitaalisten ja sähköisten palveluiden käytössä voi pahimmillaan aiheuttaa digisyjäytymistä, joka voi aiheuttaa putoamisen yhteiskunnan ulkopuolelle, esim. jos kyky verkostoitua, hakea töitä, osallistua ja hoitaa päivittäisi asioita on puutteellinen. Digi haltuun! -hankkeen tavoitteena on kuntalaisten digisyrjäytymisen estäminen ja hankkeessa vastataan eri ikäryhmien kohtaamiin digihaasteisiin (perustaidot, viranomaisasiointi, verkko-ostokset, työnhaku, verot jne.) Hankkeen keskeisimmät tavoitteet: - Kartoitetaan kuntien asukkaiden koulutustarpeet digitaalisiin palveluihin liittyen ja luodaan toimintamalli koulutustoiminnalle - Luodaan pysyvä nettikummitoiminnan malli, jonka avulla koulutusta tarjotaan kohdekunnissa - Kootaan kuntien asukkaista "digikummi" -ryhmiä, jotka kouluttavat kuntalaisia eri teemoissa. - Järjestetään täsmäkoulutuksia sähköisten palveluiden käyttöönottoon kuntalaisille - Perustetaan kuntiin kuntalaisille avoimia "Digikahviloita" joissa käytännön digiongelmia voidaan ratkoa. Digikahviloista tehtävä mahdollisimman matalankynnyksen paikkoja, joiden kuntalaisten on helppo tulla. - Luodaan koulutuksista opetusmateriaalit kuntalaisten käyttöön - Luodaan osallistuviin kuntiin toimintamalli, jonka avulla kuntalaisten kouluttamista/valmentamista digitaalisiin ja sähköisiin palveluihin liittyen voidaan tehdä tulevaisuudessakin. Oleellista on pysyvän toimintamallin luominen kuntiin.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

48707

Aloituspäivämäärä

01.09.2017

Loppumispäivämäärä

02.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt