Hanke
Utvecklingsprojekt - 9757

Digilaari

Suomen Yrittäjäopisto Oy

01.08.2015 - 10.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Digitaalinen liiketoiminta, ja sosiaalinen media sen osana, on noussut vahvasti esille viime aikoina. Sosiaalisen median käyttö lisääntyy jatkuvasti yritysten ja organisaatioiden viestinnässä ja markkinoinnissa. Ne tarjoavat yhdessä mm. uudenlaisia keinoja vastata asiakkaiden tarpeisiin, markkinoida tuotteita ja lisätä näkyvyyttä. Pienenkin maaseutualueella toimivan yrityksen on tärkeää pohtia, millaista etua sähköisen liiketoiminnan käyttöönotosta voisi olla oman yrityksen kannalta kiristyvässä kilpailussa sekä sitä, miten tarjolla olevia työkaluja ja kanavia voisi hyödyntää tarkoituksenmukaisesti oman liiketoiminnan tehostamisessa. Moni maaseudun yrittäjä kuitenkin arastelee sosiaalisen median käyttöönottoa ja pää menee helposti pyörälle digiviidakossa. Hankkeen toisena kohderyhmänä on alueen yrittäjien lisäksi Kauhavan ja Härmän lukioiden sekä muut Aisaparin alueella olevien lukioiden opiskelijat. Ideana on, että molemmat osapuolet; yrittäjät ja opiskelijat voivat oppia toisiltaan. Lukiolaiset tuovat hankkeeseen omaa digiosaamistaan ja uusia näkökulmia ja samalla he pääsevät tutustumaan paikallisiin yrittäjiin ja käytännön yritystoimintaan osana yrittäjyyskasvatuksen opintojaan, joilla on merkittävä rooli yrittäjyyden lisäämisessä. Hankkeen tavoitteena on Aisapari ry:n alueella toimivien maaseutuyrittäjien digitaalisen liiketoimintaosaamisen ja tieto-taidon lisääminen, jonka kautta yrittäjälle muodostuu kokonaiskäsitys oman liiketoiminnan kannalta tehokkaimmista kanavista sekä siitä, mitä niiden jatkuva käyttäminen vaatii. Hankkeen aikana opitaan käyttämään digitaalisia kanavia ja työkaluja, sekä jaetaan osaamispääomaa yrittäjien ja lukiolaisten kesken.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9757

Aloituspäivämäärä

01.08.2015

Loppumispäivämäärä

10.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Utbildning som riktar sig till mikro- och små företag som är verksamma inom annan bransch än primär jordbruksprod/förädling av jordbruksprod. /saluföring / mikro- och små företag inom skogsbruk(70 %)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Etablering av företagsverksamhet
Ny affärsverksamhet
digitalisering
ungdomar

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt