Projekt
Utvecklingsprojekt - 110332

Digitie

Etelä-Karjalan Kylät ry

16.03.2020 - 31.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Digitie -hanke tarjoaa kylätoimijakoulutuksena kylä- ja asukasyhdistysten digitaalisuutta edistävien toimintatapojen koulutus- ja neuvontapalveluja. Hankeen aikana opetellaan myös tuottamaan niin ääni- kuin videotallenteita kylien elämästä ja tapahtumista – luodaan Etelä-Karjalan Kyläradio. koulutuspalvelut tarjoavat kylätoimijoille vapaasti hyödynnettäviksi uusia teknologisia ratkaisuja sekä päivittävät jo totuttuja, käytössä olevia toimintamalleja. Palvelujen tavoitteena on yhdistyksen toiminnan kehittyminen, uudenlaisen yhteisöllisyyden kehittyminen, sosiaalisen osallisuuden lisääntyminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Palveluissa kannustetaan yhdistyksiä tekemään yhteistyötä yli totuttujen rajojen. Lisäksi opitaan hyödyntämään kylien markkinoinnissa uudenlaisia kanavia sekä tuotteita. Digitie -hanke edistää Etelä-Karjalan kylä- ja asukasyhdistysten digiloikkaa. Hankkeen konkreettisena tavoitteena on rohkaista, opastaa ja tukea yhdistyksiä kokeilemaan ja ottamaan käyttöön uusia digitaalisia tuotteita, palveluja ja toimintatapoja. Hanke toimii asiakaslähtöisesti. Se tarjoaa laajan valikoiman erilaisia koulutuspalveluja, joista kukin kylätoimija/kyläyhdistys voi valita toimenpiteet oman yhdistyksen tarpeen mukaan. Koulutuksen, verkostoitumisen, yhdessä tekemisen sekä yhteistyön avulla lisätään yhdistysten kykyä sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön ja kannustetaan kehittämään osaamista, toimimaan energiatehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Hanke tukee yhdistysten uusien toimintatapojen käyttöönottoa, kuten paikkariippumattomat kokouskäytännöt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

110332

Startdatum

16.03.2020

Slutdatum

31.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner