Projekt
Utvecklingsprojekt - 116863

Dynamo Sydväst

Nordisk Ungdomsorganisation rf

01.04.2020 - 11.10.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Dynamo Sydväst är ett projekt för där vi under perioden april 2020 – juni 2021 producerar en digital kurs, samt testar och sprider kännedomen om den. Projektet genomförs av Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete (NSU) och är relaterad till föreningens Nordisk-Baltisk verksamhet, men Dynamo Sydväst avgränsas till det som utförs i sydvästra Finland och ämnar nå resultat speciellt i Kimitoöns kommun, Pargas och Gustavs. Målet med den digitala kursen är att hjälpa ungdomsföreningar utvecklas för att bättre möta ungas behov i dagens turbulenta samhälle. Det gynnar både ungdomarnas möjligheter att lära sig, utvecklas och påverka samhället, och stärker föreningarnas kapacitet. Vi fokuserar på ämnen som: - kartläggning av dagens utmaningar i ungdomsföreningarna, - god praxis för rekrytering av medlemmar, - format för ungas kompetensbyggande för att leda verksamhet och administration i föreningar, - metoder för att unga och äldre personer i föreningarna skulle lära sig mer av varann, - översikt över digitala verktyg som lämpar sig väl för föreningarna, - effektivt styrelsearbete, - rekrytering av anställda, och - finansiering för föreningar. Målgruppen är anställda, styremedlemmar och frivilliga i ungdomsföreningarna, både unga och äldre. Ungas perspektiv är starkt i projektet eftersom det är främst unga föreningsaktiva som samlar och behandlar materialet som den digitala kursen bygger på -vilket är relevant då målet är att bättre möta ungas behov angående föreningsverksamheten. Det är också de unga som är de slutliga nyttohavarna, eftersom man med projektet vill uppmuntra till att fler unga får centrala roller i ungdomsföreningarna -och därmed mer aktivt deltar i formandet av sitt samhälle. Materialet för kursen kommer från god praxis hos nordiska och baltiska ungdomsföreningar, från utvärdering av tidigare Leader-projekt som behandlar föreningars funktion och utveckling, och det NSU´s frivilliga och projektarbetare utarbetar.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

116863

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

11.10.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner