Projekt
Utvecklingsprojekt - 202421

Eko+, den självförsörjande och resilienta ekogården

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

15.10.2022 - 30.04.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

” Eko+, den självförsörjande och resilienta ekogården” är ett projekt vars syfte är sprida aktuell information och väcka intresse för ekologisk produktion och produkter via bl.a. demonstrationsodlingar i Nyland och Österbotten. En annan målsättning för projektet är också att analysera och ge information om faktorer som höjer självförsörjningsgraden på en ekogård. En annan viktig målsättning är att höja kompetensen hos målgruppen så att konkurrenskraften och lönsamheten för ekologisk odling och produktion förbättras och stärks. Projektets syfte är även att skapa och stärka samarbetsnätverk till stöd för utvecklingen av den ekologiska branschen. Projekts huvudsakliga målgrupp är svenskspråkiga ekoproducenterna i Österbotten och Nyland. Projektet vänder sig även till ovan nämnda regioners primärproducenter, läroanstalter inom naturbruk, konsumenter, livsmedelsförädlare, offentliga måltidsservicen och indirekt till övriga inom ekologiska livsmedelskedjan t.ex. till handeln, maskinförsäljare mm. Yrkesakademin i Österbotten (YA!) är projektets ansökare och projektet delgenomförs tillsammans med Nylands Svenska Lantbrukssällskap. De bakomliggande organisationerna till projekt ” Eko+, den självförsörjande och resilienta ekogården” är Österbottens svenska producentförbund r.f., Nylands svenska producentförbund NSP r.f. och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund r.f. Projektets verksamhet innefattar följande åtgärdshelheter; informationsspridning, demonstrationsodlingar, analysera och sprida information om faktorer som höjer självförsörjningsgraden på en ekogård, kunskaps- och kompetenshöjande tematillfällen, utvecklande av samarbete och startande av samarbetsringar. Projektet ” Eko+, den självförsörjande och resilienta ekogården” verksamhet sker under tiden 15.10.2022 – 30.4.2024.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

202421

Startdatum

15.10.2022

Slutdatum

30.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

eko

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner