Projekt
Utvecklingsprojekt - 57952

Elävä kotiseutu – Taivalkosken kulttuuriaineistot näkyviksi

Kallioniemi-Säätiö sr

31.01.2018 - 15.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kootaan yhteen taivalkoskelaiset kulttuuriarkistot ja -aineistot helposti saavutettavaan muotoon. Hankkeessa tehdään uusia investointeja kotiseututyön sekä kulttuurimatkailun ja sen markkinoinnin hyödynnettäviksi. Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin ja tallentaa digitaalisesti Taivalkosken kylän historiaa ja kulttuuriperintöä. Hankkeen tavoitteena on lisäksi kehittää Taivalkosken kulttuurikohteita, ja näin hyödyttää kulttuurimatkailua. Lisäksi tavoitteena on lisätä paikallisten asukkaiden, erityisesti taivalkoskelaisten nuorten, kotiseututietoutta ja sitä kautta lisätä oman kotiseudun arvostusta. Taivalkoskella on vahva ja omaleimainen paikalliskulttuuri; sitä täytyy nostaa esiin ja uudistaa teknologian keinoin, jotta se säilyy elinvoimaisena myös tuleville sukupolville. Taivalkoski on pitkien etäisyyksien päässä Suomen kasvukeskuksista katsottuna, sen takia on tärkeää kehittää uusia palvelujen tuottamisen tapoja, kuten tuottaa palveluja mobiilisti verkossa hyödyntämällä tietoliikenneyhteyksiä. Osa hankkeen tuotoksista laitetaan Seinätön museo -mobiiliopastepalveluun kaikkien hyödynnettäväksi maksutta, ajasta ja paikasta riippumatta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

57952

Startdatum

31.01.2018

Slutdatum

15.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner