Hanke
Utvecklingsprojekt - 67324

Elinvoimaa Simojoesta

Simon kunta

28.02.2018 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Elinvoimaa Simojoesta hankkeen kattotavoitteena on Simon maaseudun asuttuna pitäminen/ palvelujen säilyttäminen - Simojoen matkailukalastuksellisen potentiaalin nykyistä laajempi hyödyntäminen, joen elinkeinollisten mahdollisuuksien esille nostaminen ja ansaintamahdollisuuksiin tarttumiseen kannustaminen. Hankkeen toimenpiteet ja asukaslähtöisyys vahvistavat, elinvoimaisuuden kasvun myötä/ ohella, asukasviihtyisyyttä ja simolaista identiteettiä, unohtamatta Simojoen vetovoimaa uusien asukkaiden/ paluumuuttajien suhteen. Hanke on vahvasti Simon maaseudun asukkaiden tahtotilan mukainen - liikkeellepanevana voimana Simojokivarren alueen 12 osakaskuntaa, joiden jäsenmäärä lasketaan useissa sadoissa. Hankkeen toimenpiteet ovat yleishyödyllisiä. Vaikutukset heijastuvat suoraan/välillisesti koko Simon kunnan alueelle. Toimenpiteet vahvistavat myös nykyisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia, huolimatta siitä, että yrityskohtaisia toimenpiteitä hankkeessa ei tehdä. Simon kunnan toteuttaman hankkeen toteutusaika on 1.3.2018-31.12.2020. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

67324

Aloituspäivämäärä

28.02.2018

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

aktivitetsturism
kultur

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt