Projekt
Utvecklingsprojekt - 13732

ERIHYVÄ – Erityisruokavaliot, tarpeita ja mahdollisuuksia

Foodwest Oy

31.12.2015 - 02.05.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keliakiasta kärsii Suomessa noin 2% väestöstä. Lisäksi 17 % väestöstä kärsii laktoosi-intoleranssista, erilaisista allergioista 2-4 % aikuisista ja 5-10 % lapsista. Laktoosittomien tuotteiden, keliakian ja erilaisiin allergioihin liittyvä tutkimus ja osaaminen ovat Suomessa huippuluokkaa. Vaikka yksittäisten eritysruokavaliota noudattavien kuluttajien määrät ovat suhteellisen pieniä, perheenjäsenen erikoisdieetillä on vaikutusta lisäksi koko perheen ruokavalioon ja valintoihin. Viime vuosina monet pienet maaseudulla tai pienissä kaupungeissa sijaitsevat yritykset ovat alkaneet valmistaa erikoistuotteita tälle kohderyhmälle. Valmistusmäärät ovat kuitenkin sitä luokkaa, että ne eivät kiinnosta suuria yrityksiä. Kuitenkin kauppa ja suurkeittiöt ovat yhä kasvavassa määrin kiinnostuneet näistä tuotteista palvelutuotteina ja haluavat niitä valikoimiinsa. Myös viennin mahdollisuudet ovat kasvaneet. Tämän hankkeen tavoitteena on auttaa osallistuvia yrityksiä ja alkutuotannon edustajia sekä muita kohderyhmien edustajia kehittämään osaamistaan tuotekehitykseen ja tutkimukseen, elintarviketurvallisuuteen ja laatujärjestelmiin, kaupallistamiseen ja kansainvälistymiseen, raaka-aineiden tuottamiseen sekä erityisruokavalioita noudattavien kuluttajien tarpeisiin liittyen. Hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista hyötyvät pääkohderyhmä eli pk-yritykset ja alkutuotannon edustajat sekä myös muut sidosryhmät kuten kauppa ja suurkeittiösektori, kuluttajat, kehitys- ja tutkimusorganisaatiot sekä alan liitot ja yhdistykset. Hankkeessa toteutetaan yhteensä 10 tilaisuutta työpajoineen, joissa eri osaamisalueita tuodaan monipuolisesti ja käytännönläheisesti esille. Koko hankkeen ajan tiedotetaan aktiivisesti toimenpiteistä ja tuloksista mm. verkkosivujen ja joka toinen kuukausi ilmestyvän uutiskirjeen avulla. Hankkeen lopussa laaditaan kattava loppuraportti sekä järjestetään yhteenvetotilaisuus, jossa toteutetuista toimenpiteistä ja tuloksista tiedotetaan valtakunnallisesti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13732

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

02.05.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner