Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 42086

Fibernätverk i Långstrand

Andelslaget Optowest

01.03.2017 - 30.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Andelslaget Optowest har sedan hösten 2013 tillhandahållit avancerad datakommunikation genom fiberförbindelser i Tenala och Bromarv i Raseborgs kommun. Stora områden på landsbygden i Tenala och Bromarv är trots det befintliga fibernätet ännu i behov av snabba fiberförbindelser. Under perioden 1.3.2013 - 28.2.2015 genomfördes ett utvecklingsprojekt för planering och marknadsföring på dessa områden. Resultatet från utvecklingsprojektet möjliggör nu en utbyggnad av ett fibernätverk i Långstrand där det finns ett tillräckligt stort antal intresserade abonnenter. Nuvarande dataförbindelser i området har inte den tillräckliga kapacitet och snabbhet som krävs för att hushållen och företagen ska kunna följa med utvecklingen i samhället. Optisk fiberteknik är den enda realistiska tekniken som kan klara av den överföringshastighet som krävs. Ingen kommersiell teleoperatör är intresserad att utveckla optiska fibernät i området. Projektets mål är att möjliggöra att glesbygdens befolkning och företag i området följa den digitalisering som sker i samhället. Den primära målgruppen för projektet är den fasta befolkningen, företag och fritidsbosättningen i Långstrand. Övriga målgrupper är kommunens tjänsteleverantörer inom t.ex. hälsovård och åldringsvården, då kommunen vill ge befolkningen möjlighet att längre bo hemma och att minska kostnaderna för dessa tjänster. Räddningsverket, andra teleoperatörer, elbolagen, vägförvaltningen och övriga statliga instanser kan även räknas in i målgruppen. Projekter främjar en förbättrad datakommunikation och leder till en hållbar och effektiv kommunikationsinfrastruktur. Detta i sin tur ger den fasta befolkningen samma möjligheter som i tätorterna, förhindrar bortflyttningen och främja inflyttningen, ger möjlighet till distansarbete samt att de nuvarande företagens konkurrenskraft bibehålles. Detta kan ge nya möjligheter åt företagen och åstadkomma en sysselsättande effekt.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

42086

Startdatum

01.03.2017

Slutdatum

30.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner