Projekt
Utveckling - 96568

FM i Mathantverk på Åland 2021

Ålands Landskapsregering

01.09.2019 - 30.12.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

De nationella tävlingarna i mathantverk arrangeras med syfte att bevara och utveckla lokal matkultur, göra mathantverket känt och stimulera dess utveckling. Mathantverkarna motiveras i sitt arbete och inspireras att utveckla sina företag och produkter samtidigt som konsumenternas medvetenhet ökar. Kulturarvet bevaras och utvecklas och fler lokalproducerade produkter når marknaden. Mathantverket och dess produkter lyfter Åland som matdestination vilket möter besökares ökade intresse av att uppleva smaker och produktion på plats. Kunskap om mathantverk, lokala produkter, påverkan på miljön, eventproduktion, produktutveckling, marknadsföring, kommunikation och annat som relaterar till teman mathantverk och event delas och sprids på många nivåer i både små och stora nätverk.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

96568

Startdatum

01.09.2019

Slutdatum

30.12.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Utveckling, lokalt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner