Projekt
Utvecklingsprojekt - 107533

Genius Loci -matkailukirjanen kulttuuriperintöreiteistä

Jyväskylän yliopisto

29.02.2020 - 30.03.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Pohjanmaan maaseudulle ja maaseutumaisille alueille sijoittuvista Genius Loci -kulttuuriperintöreiteistä ja -paikkakertomuksista tehdään matkailua ja kotiseututietoa palveleva ja vahvistava noin 80-sivuinen matkailukirjanen (tai vihkonen). Kolmikielisellä Genius Loci -sivustolla (http://geniusloci.chydenius.fi) julkaistuista käsikirjoituksista ja paikkakertomuksista editoidaan kirjasen (tai vihkosen) henkeen sopivat suomenkieliset tekstikokonaisuudet valokuvineen ja karttoineen. Matkailukirjaseen sopivia reittejä ovat Pappilareitti, Wirkkaloiden taiteilijapolku, Hylkyreitti, Eskolan metsärata, Metsän aarteiden ja vartijoiden reitti, Tuohi-Antin maantie, Soivien kivien kyläreitti ja Rautareitti. Reittikokonaisuuksiin voidaan liittää myös muita Genius Loci -sivustolla olevia yksittäisiä paikkakertomuksia, jos ne tuovat lisäarvoa matkailun näkökulmasta. Matkailukirjaseen laaditaan ja editoidaan myös tiivistelmät Genius Loci -sivuston ruotsin- ja englanninkielisistä teksteistä. Kirjanen suunnitellaan graafisesti kiintoisan näköiseksi. Painos on noin 1000 kappaletta ja kirjasia jaetaan kulttuuriperintöreittien kohteisiin ilmaisjakelua varten. Kirjasen historiatekstit, tarinat, valokuvat ja kartat sekä Genius Loci -sivuston virtuaalitodellisuus tukevat toisiaan alueellisen matkailun ja kotiseututietoisuuden vahvistamisessa. Genius Loci -sivustolla on vieraillut kesäkuusta 2014 lähtien lähes 30 000 erillistä kävijää.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

107533

Startdatum

29.02.2020

Slutdatum

30.03.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner