Projekt
Utvecklingsprojekt - 261635

GEOfood -Saimaa Geoparkin ruokamatkailun kehittäminen

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

- 30.07.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

GEOfood -Saimaa Geoparkin ruokamatkailun kehittäminen -hankkeessa rakennetaan alueellista lähiruokabrändiä, lisätään yritysten valmiuksia palvella kansainvälisiä ja kotimaisia matkailijoita ja tehdään näkyväksi vastuullisuuden näkökulma ruokamatkailussa. Hankkeen tuloksena Saimaa Geoparkin alueelle syntyy GEOfood-brändi. Alueen geologinen perintö liitetään lähiruuan tarinaan ja tämä tuotteistetaan. Alueen ruokamatkailupalvelujen näkyvyys lisääntyy ja yritykset saavat uusia toimintamalleja sekä työkaluja toimintansa kehittämiseen. Ruokaketjun eri osa-alueiden toimijoiden ja matkailuyritysten välinen yhteistyö kehittyy. Saimaa Geoparkin kohteisiin ja ruokamatkailuun liittyvät sisällöt nousevat esille osana Saimaan European Region of Gastronomy -juhlavuotta ja alue nostaa profiiliaan ruokamatkailualueena, jossa ruokaa tuotetaan puhtaasti ja vastuullisesti, paikallisista ruoka-aineista. Hankkeen kohdealueen muodostavat Saimaa Geoparkin alue Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa naapurikuntineen. Kohderyhmään kuuluvat maaseutualueen yritykset. Hanke edistää sekä kotimaista että kansainvälistä matkailua. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu ja Saimaa Geopark. Hankeaika on 1.01.2024 – 31.07.2025.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261635

Slutdatum

30.07.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Interregional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner