Hanke
Utvecklingsprojekt - 113891

Green Care Savo

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

31.12.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Green Care on luontoon liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten elämänlaatua ja terveyttä. Pohjois-Savossa Green Care –palveluja on syntynyt vähitellen erilaisten matkailuyritysten ja ratsastustallien yhteyteen, mutta alan tunnettuus on vielä heikkoa. Green Care Savo –yritysryhmähankkeen tavoitteena on lisätä Green Care –palvelujen tunnettuutta Pohjois-Savon alueella, luoda uusia palvelukokonaisuuksia sekä tiivistää alalla toimivien yritysten välistä yhteistyötä. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden osaamista Green Care –palvelujen hankinnasta ja vaikutuksista. Hankkeen aikana muodostetaan yritysten välisenä yhteistyönä uusia Green Care –palvelukokonaisuuksia ideoimalla, sanoittamalla ja kuvittamalla. Luotavat palvelut testataan, hinnoitellaan ja niille luodaan laadun ja turvallisuuden asiakirjat. Uusien palvelujen tuotteistaminen toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden eli julkisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjoajien sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

113891

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
aktivitetsturism
green care
må bra-turism
nya tjänster
nätverk
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt