Projekt
Utvecklingsprojekt - 39728

Green Care – yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2017 - 31.07.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteina on löytää Lapin alueen Green Care -toimintaan liittyvät kehittämistarpeet ja kehittämisen mahdollistavat tekijät sekä aktivoida kehittämisestä kiinnostuneet mukaan Green Care -kehitystyöhön. Tavoitteena on myös synnyttää uusia yrittämisen mahdollisuuksia, kehittämisideoita sekä toimijakumppanuuksia mm. hyvinvointi-, matkailu-, taide- ja kulttuuri- sekä maa- ja metsätalous- ja luonnonvara-alan yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Kehittämistarpeiden kartoittamiseksi ja toimijoiden yhteen saattamiseksi kerätään tietoa haastattelemalla eri alojen yrittäjiä ja muita toimijoita. Muutosten tuomien mahdollisuuksien esiin nostamiseksi myös sote- ja maakuntauudistuksen, matkailun ja luonnonvara-alan toimintaan liittyviä toimijoita ja organisaatioiden edustajia haastatellaan. Haastatteluiden tulokset viedään eri toimialojen edustajista koottuun työryhmään edelleen työstettäviksi. Työryhmän jäsenet nostavat esiin lisää tarpeita sekä toteutettavat toimijoiden ja tietojen yhteen saattamista. Haastatteluissa ja työryhmässä nousevat esiin kehittämistarpeet ja -kohteet. Työpajatyöskentelyssä hyödynnetään näitä tietoja, joita edelleen työstetään palvelumuotoilun menetelmillä kohti uutta kehittämistoimintaa, kuten uusia palveluita, yhteistyömahdollisuuksia ja tki-toimintaa, joilla tuetaan yritysten kehittymistä. Hankkeen tulokset viedään julkaisuun. Lisäksi aktivoidut toimijat pohjustavat yhteistä jatkokehittämistoimintaa. Tuloksena syntyy myös sähköinen karttapohja Lapin alueen Green Care-toimijoista, yrittäjistä ja palveluista, joiden avulla Green Care -toiminnan tunnettuutta ja kumppanuuksien syntymistä voidaan edistää. Hankkeen tulokset vaikuttavat Green Care -palveluiden kehittymiseen, yritystoiminnan ja työllisyysmahdollisuuksien lisääntymiseen. Tulokset vaikuttavat myös kumppanuuksien syntymiseen erityisesti niiden toimialojen toimijoiden välille, joilla aikaisempaa vakiintunutta yrittäjien välistä yhteistyötä ei vielä ole ollut.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

39728

Startdatum

01.08.2017

Slutdatum

31.07.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner