Hanke
Utvecklingsprojekt - 39728

Green Care – yrittämisen kehittämistarpeet Lapissa

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

01.08.2017 - 30.04.2019

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteina on löytää Lapin alueen Green Care -toimintaan liittyvät kehittämistarpeet ja kehittämisen mahdollistavat tekijät sekä aktivoida kehittämisestä kiinnostuneet mukaan Green Care -kehitystyöhön. Tavoitteena on myös synnyttää uusia yrittämisen mahdollisuuksia, kehittämisideoita sekä toimijakumppanuuksia mm. hyvinvointi-, matkailu-, taide- ja kulttuuri- sekä maa- ja metsätalous- ja luonnonvara-alan yrittäjille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Kehittämistarpeiden kartoittamiseksi ja toimijoiden yhteen saattamiseksi kerätään tietoa haastattelemalla eri alojen yrittäjiä ja muita toimijoita. Muutosten tuomien mahdollisuuksien esiin nostamiseksi myös sote- ja maakuntauudistuksen, matkailun ja luonnonvara-alan toimintaan liittyviä toimijoita ja organisaatioiden edustajia haastatellaan. Haastatteluiden tulokset viedään eri toimialojen edustajista koottuun työryhmään edelleen työstettäviksi. Työryhmän jäsenet nostavat esiin lisää tarpeita sekä toteutettavat toimijoiden ja tietojen yhteen saattamista. Haastatteluissa ja työryhmässä nousevat esiin kehittämistarpeet ja -kohteet. Työpajatyöskentelyssä hyödynnetään näitä tietoja, joita edelleen työstetään palvelumuotoilun menetelmillä kohti uutta kehittämistoimintaa, kuten uusia palveluita, yhteistyömahdollisuuksia ja tki-toimintaa, joilla tuetaan yritysten kehittymistä. Hankkeen tulokset viedään julkaisuun. Lisäksi aktivoidut toimijat pohjustavat yhteistä jatkokehittämistoimintaa. Tuloksena syntyy myös sähköinen karttapohja Lapin alueen Green Care-toimijoista, yrittäjistä ja palveluista, joiden avulla Green Care -toiminnan tunnettuutta ja kumppanuuksien syntymistä voidaan edistää. Hankkeen tulokset vaikuttavat Green Care -palveluiden kehittymiseen, yritystoiminnan ja työllisyysmahdollisuuksien lisääntymiseen. Tulokset vaikuttavat myös kumppanuuksien syntymiseen erityisesti niiden toimialojen toimijoiden välille, joilla aikaisempaa vakiintunutta yrittäjien välistä yhteistyötä ei vielä ole ollut.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

39728

Aloituspäivämäärä

01.08.2017

Loppumispäivämäärä

30.04.2019

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.9 Utveckling av välfärdsjordbruk

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

flerbranschgårdar
green care
kultur
må bra-turism
nya tjänster
nätverk
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt