Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 172308

Hallin-Pihlaiston valokuituhanke

ElmoNet Oy

30.06.2021 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen aikana rakennetaan toimiva ja nopea valokuituverkko yhdelletoista (11) liittyjälle Jämsän Hallin ja Pihlaiston alueelle. Valokuituverkon rakentaminen kylän alueelle parantaa yritystoiminnan kasvuedellytyksiä, synnyttää uusia yrityksiä ja työpaikkoja, vahvistaa etätyömahdollisuuksia ja antaa mahdollisuuden kehittää uusia palvelumuotoja kylissä asuville ihmisille. Huippunopean valokuituverkon etuna on se, että kohtuullisin kustannuksin päästään nopeuksiin, jotka riittävät nykyisiin ja tuleviin palveluihin ainakin seuraaviksi 50 vuodeksi. Rakennettava verkko mitoitetaan siten, että alueen kaikkien nykyisten kiinteistöjen on siihen jälkeenpäin mahdollista liittyä kohtuullisin kustannuksin (kaapeli ylimitoitetaan). Rakennusvaiheessa verkko mitoitetaan 1000/1000 Mbit/s -nopeudelle, mutta nopeutta voi helposti ja nopeasti kasvattaa vaatimusten kasvaessa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (Elpyminen 2021 - 2022)

Hankenumero

172308

Aloituspäivämäärä

30.06.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt