Projekt
Utvecklingsprojekt - 144831

Hämäläinen lähiruokadialogi – lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2020 - 30.03.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Lähiruokaliiketoiminnan paikallisten markkinoiden kehittämiseksi tarvitaan horisontaalista ja vertikaalista yhteistyötä arvoketjun eri toimijoiden välille. Toimijoiden välisellä avoimella yhteistyöllä voidaan löytää uusia yhteyksiä, innovaatioita ja palveluita lisäämään lähiruoan palvelutarjoamaa sekä vastaamaan resurssitehokkaaseen ja kestävään ruokajärjestelmän rakentamiseen lähiruokatuottaja-vähittäiskauppa-kuluttaja arvoketjussa. Paikallisella markkinalla tarkoitetaan tässä yhteydessä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntia (Häme) yhdessä. Hämäläinen lähiruokadialogi - lähiruokaa kestävästi kauppaan ja kuluttajalle -hankkeen tavoitteena on lisätä Kanta- ja Päijät-Hämeen ruokajärjestelmän toimijoiden välistä ymmärrystä ja sen merkitystä osana alueen taloutta, lisätä tietoa toimijoiden toimintatavoista ja kuluttajien tarpeista, sekä tuottaa uusia ratkaisuja kannattavaan liiketoimintaan. Hankkeen hyödynsaajina ovat alueen ruokajärjestelmän toimijat ja sieltä ruokansa ostavat ihmiset. Arvoketjutyössä pyritään löytämään ratkaisuja siihen, miten lähiruokatuottajat osaisivat paremmin tuottaa kaupan ja kuluttajan tarvitsemia tuotteita/palveluita riittäviä määriä oikeaan aikaan. Yhteisesti sovituilla toimintatavoilla voidaan estää ruokahävikin syntymistä koko ruokaketjussa. Tuloksena syntyy hämäläisen lähiruoan arvoketjumalli vähittäiskauppakontekstissa, joka tuo ratkaisuja paikallisten markkinoiden kehittämiseksi. Hankkeen vaikutuksesta ruokaketjun toimijatuntemus alueella lisääntyy. Hankkeen dialogimainen toteutustapa on kasvattanut toimijoiden yhteyksiä sekä lisännyt yhteistyön merkityksen ymmärrystä. Arvostus paikallisesti tuotettuja tuotteita kohtaan lisääntyy. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

144831

Startdatum

31.12.2020

Slutdatum

30.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner