Projekt
Allmännyttiga investeringar - 119721

Hammarudda multifunktionella våtmark

Eriksson Ulla-Britt Sara Josefina

19.01.2020 - 29.11.2020

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

På Hammarudda Gård bedrivs ett aktivt skogsbruk vilket även innefattar viss dikning i samband med avverkningar. På ett större befintligt dikessystem finns en lämplig plats var man genom en fördämning kunde skapa en våtmark/sedimenteringsbassäng innan vattnet rinner ut i Åland hav. Tack vare områdets lämplighet krävs det en relativt liten fördämning för att skapa en våtmark på ungefär 0,5 ha. Utöver grävning av fördämning samt borttagning av ett antal stubbar behövs endast några längre plaströr för att möjliggöra tömning av dammen samt en konstruktion för ett säkert översvämningsskydd. Dammen är inte avsedd för tagande av bevattningsvatten. Arbetet skulle utföras av en lokal entreprenör under överinseende av sökande. Området är redan avvägt inför grävningen. Som ett komplement till projekten kommer vi också att ta fram ett kommunikationsmaterial inom projektet, främst bestående av bilder, korta texter, ljudfiler och videosnuttar med inspiration, tips och lärdomar.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

119721

Startdatum

19.01.2020

Slutdatum

29.11.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner