Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 8473

Hangassimulaattori

Palonkylän Metsästysseura ry

14.06.2015 - 07.01.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa hankitaan jo toteutetun Hangasmajan yhteyteen metsästyssimulaattori, joka sijoitetaan Hangasmajan olemassa oleviin tiloihin lisäämään edelleen majan käyttöastetta. Simulaattorin avulla turvataan metsästyksen jatkuvuutta luomalla edellytyksiä metsästyksen alkeiden opetteluun valvotuissa ja ympäristöystävällisissä oloissa. Simulaattori luo nykyisille metsästäjille harjoituspaikan eri metsästyslajeille, rata-ammunnalle ja tilaisuuden kehittää metsästystekniikkaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä yhteisten harjoitusiltojen muodossa. Simulaattori soveltuu myös koululaisten ja eri myös harrastusryhmien opetusvälineeksi. Simulaattoria käytetään myös kilpa-ampujien harjoitusvälineenä. Metsästyssimulaattorin ympäristöystävällisyys sekä erilaiset metsästystapojen harjoitusmahdollisuudet luovat edellytyksiä kestävän riistanhoidon harjoitteluun sekä metsästystoiminnan jatkuvuuden turvaamiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

8473

Aloituspäivämäärä

14.06.2015

Loppumispäivämäärä

07.01.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt