Hanke
Utvecklingsprojekt - 121743

Hankajärven kunnostussuunnitelman laatiminen

Hankajärven vesiensuojeluyhdistys ry

22.03.2020 - 07.09.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen avulla laaditaan kunnostussuunnitelma Soinin kunnassa sijaitsevan rehevöityneen Hankajärven kunnostamiseksi. Hankajärvi kuuluu Saarijärven reitin vesistöalueeseen ja sen vedet laskeutuvat Iso Punsa-järvestä Punsanjoen kautta Vahanka-järveen. Järven pinta-ala on noin 2.81 neliökilometriä. Vesistö on matala, kuten latvavesistöt Soinissa yleensäkin ovat, joten se on herkkä pilaantumiselle. Järvi on rehevöitynyt vuosikymmenten saatossa ja sen kalakanta on muuttunut sen myötä. Hankajärvi kärsii todennäköisesti myös happikadosta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

121743

Aloituspäivämäärä

22.03.2020

Loppumispäivämäärä

07.09.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
miljö
vattenvård

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt