Projekt
Utvecklingsprojekt - 29661

Hankamäen kyläkirja

HANKAMÄEN MAAMIESSEURA R.Y.

30.06.2016 - 25.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankamäki on kylä mäellä. Se edustaa Keski-Suomen maakunnassa harvinaista itäsuomalaistyyppistä mäkiasutusta. Hankamäki on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö ja maisema-alue lähellä Hankasalmen keskustaajamaa eli kirkonkylää, mutta on siitä selvästi erillinen maaseutumainen kyläyhteisönsä. Kylän alueella on nykyisin n. 30 kotitaloutta ja ympärivuotisia asukkaita niissä yhteensä vajaa 60 henkeä. Kesäasukkaat ja muut säännölliset vierailijat mukaan lukien hankamäkeläisiä on vuosittain edelleen toista sataa. Hankamäellä ovat konkreettisesti kohdanneet ja toisiaan hioneet itäinen ja läntinen kansankulttuuri. Sisämaan vanhimmista historiallisen ajan lähteistä Hankamäen tiedetään sijoittuneen muinaiselle Hämeen ja Savon heimorajalle. Vuonna 1446 Kaarle Knuutinpojan antamassa eräomistuksia koskevassa tuomiossa yhtenä rajapaikkana oli Hankamäen pää. Pysyvän asutuksensa Hankamäki sai 1500-luvun lopulla, jolloin Hännisten tiedetään muuttaneen sinne. Hankkeella kootaan yhteen ja tallennetaan perinne- ja historiatietoa Hankamäestä ja kuvataan myös kylää nykypäivänä. Hankkeessa hyödynnetään mittavaa aineistoa, jota kylästä jo on koottu. Lopputuotoksena syntyy Hankamäen kyläkirja, sekä painettu että digitaalinen julkaisu. Työn aikana tietoa kootaan erilaisissa yhteisöllisissä tapahtumissa ja sitä kautta tuetaan kylän ihmisten yhteistyötä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

29661

Startdatum

30.06.2016

Slutdatum

25.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner