Projekt
Utvecklingsprojekt - 75304

Hankasalmi kutsuu!

Hankasalmen 4H-yhdistys r.y.

31.05.2018 - 11.08.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankasalmi kutsuu! -hankkeessa tuodaan paikkakuntalaisten, loma-asukkaiden ja ympäryskuntien asukkaille tutuksi hankasalmelaisten yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen tuotteita ja palveluja. Tämä toteutetaan ensisijaisesti tapahtumien keinoin. Keski-Suomen alueella toimi 2017 ¿ 2018 Maaseudun sivistysliiton hallinnoima Seudullista satoa ¿ hanke. Tämä uusi hanke jatkaa siinä syntyneiden tulosten pohjalta ja ne juurrutetaan pysyviksi käytänteiksi. Tavoitteena on kehittää jo toteutettua Pop up -tapahtumamallia entistä toimivammaksi lähituotekonseptiksi, jota voidaan tämän jälkeen viedä seutukunnalle. Hankkeessa keskeistä on eri toimijoiden kohtaaminen, tuotteiden ja palveluiden tunnettuuden lisääminen ja Hankasalmen yhteisen brändin rakentaminen. Tarkoitus on lisätä paikkakuntalaisten, kesäasukkaiden ja lähiseutujen asukkaiden tietoisuutta lähituotteista ja tuotteiden tuotteistamisesta. Hankkeen toiminnassa huomioidaan erityisesti hankasalmelaiset lapset ja nuoret. Hankkeessa kasvatetaan nuorten kiinnostusta maaseudun yrittäjyyteen ja maaseudulla asumiseen. Nuorten myönteinen suhtautuminen omaan kotiseutuun ja yrittäjänä toimimiseen on ehdottoman tärkeässä asemassa maaseudun elinkeinoelämän turvaamiseksi tulevaisuudessa. Lisäksi hanke tekee lapsille ja nuorille suunnattua ruokakasvatusta, jossa tuodaan esille lähellä tuotetun ruuan merkitys sekä ympäristön, yhteisön että yksilön kannalta. Ruokakasvatuksessa keskitytään lähellä tuotetun ruuan lisäksi myös villivihannesten ja muiden luonnon antimien hyödyntämiseen sekä ruokahävikin vähentämiseen. Ruokahävikin vähentäminen ja zero waste -periaatteen noudattaminen on olennainen osa kestävää kehitystä ja merkittävä taito sekä taloudellisuuden että ympäristön hyvinvoinnin näkökulmasta. Hankkeessa on tarkoitus tuoda merkittävästi esille myös paikalliskulttuuria. Kulttuuritoimijat yhdessä yrittäjien ja eri yhteisöjen kanssa luovat toimivan kokonaisuuden uuden hankasalmelaisen lähituotebrändin rakentamisessa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

75304

Startdatum

31.05.2018

Slutdatum

11.08.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner