Hanke
Utvecklingsprojekt - 25701

Heti valmis – aina varma

Rovaniemen kaupunki

01.01.2017 - 10.01.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Heti valmis - aina varma on Rovaniemen kaupungin alueellisten palvelujen ja asukastoiminnan kyläviestintähanke. Hankkeessa kehitetään siirrettävissä oleva, joukkoistamisen periaatteita toteuttava monikanavainen kyläviestintäkonsepti. Hankkeen tavoitteena on paitsi parantaa kylien sisäistä ja välistä viestintää, myös edistää kylien välistä yhteistyötä ja lisätä yhteisöllisyyttä. Asukkaiden hyvinvointia edistetään yhdessä tekemisellä viihtyisissä, turvallisissa ja elinvoimaisissa kylissä. Hankkeessa kehitettävä kyläviestintäkonsepti toimii myös välineenä asukkaiden osallisuuden ja vaikuttamisen edistämiselle. Hankkeella myös edistetään kylien digitalisaatiota. Julkisen hallinnon uudistaminen ja julkisen hallinnan toimintamallien kehittäminen voivat hyödyntää hankkeen viestintäkonseptia. Hankkeella on yhteys VM:n Digikuntakokeiluun ja Asiakaspalvelun uusi toimintamalli - autetaan asiakasta digitaalisiin palveluihin AUTA-hankkeeseen, Digimpään Lappiin sekä Lapin liiton maaseudun palveluverkostohankkeeseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Rovaniemen maaseudun kyläalueet ja niiden asukkaat. Hanke koskettaa sekä julkisia että yksityisiä toimijoita Lapin alueella. Hankkeessa toimivat tiiviissä yhteistyössä mm. Rovaniemen kaupunki, kylien yhteisöt ja yrittäjät, järjestöt, yhdistykset ja kolmannen sektorin toimijat. Kyläyhdistykset ovat hankkeessa sekä kohderyhmä että keskeinen toteuttaja. Hanke toteutetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

25701

Aloituspäivämäärä

01.01.2017

Loppumispäivämäärä

10.01.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt