Hanke
Utvecklingsprojekt - 107500

Hevostoimijat -yhteistyöhanke

Suomen Hevostietokeskus ry

31.12.2019 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Yhteistyöhanke Suomen Hevostietokeskus ry:n, Savon Eläinsairaala oy:n ja Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan välillä tuottaa uusia toimintatapoja ja ratkaisuja liittyen eläin-terveyteen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on parantaa hevostalouden toimintaedellytyksiä ja palveluja, joilla on vai-kutusta yritysten kannattavaan toimintaan.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

107500

Aloituspäivämäärä

31.12.2019

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

3

Asiasanat

djurens välbefinnande
häst

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt