Projekt
Utvecklingsprojekt - 93312

Hiili hallintaan – ravinne ruokkimaan (HIHAT-hanke)

ProAgria Etelä-Savo ry

31.05.2019 - 30.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hiili hallintaan - ravinne ruokkimaan (HIHAT)- hankkeella lisätään eteläsavolaisten maatilayritysten tuotantomenetelmien taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävyyteen liittyvää osaamista ja tietotaitoa. Tavoitteena on luoda kestävän tuotannon avulla lisäarvoa maatalouden tuotteelle ja toimia keskustelunavauksena elintarvikeketjun toimijoiden välillä. Hanketta toteutetaan järjestämällä maatilayrittäjille koulutusta eri teemoihin keskittyvissä pienryhmissä. Koulutuskokonaisuuksissa käsitellään alkutuotannon potentiaalia hiilen sitojana, ravinnekierron tehostamista, eroosioherkkien maiden viljelysuunnittelua ja kestävän tuotannon lisäarvon löytämistä. Kaikissa koulutuksissa tuodaan esille kestävä tuotanto osana yrityksen strategiaa, ja taloudellinen näkökulma pidetään esillä koko hankkeen ajan. Tavoitteena on luoda kestävällä tavalla tuotetulle tuotteelle maatilayrittäjää taloudellisesti hyödyttävä arvonlisä. Hankkeessa selvitetään elintarvikeketjun osien ajatuksia ja odotuksia kestävästä tuotannosta ja organisoidaan pilottikokeilu tuottajien ja kaupan/jalostajan välille. Koulutuskokonaisuuksien varsinaisia koulutuspäiviä täydentävät kaikille avoimet teemapäivät, seminaarit, työnäytökset ja pellonpiennarpäivät. Hanketta toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen ja ProAgria Keskusten Liiton kanssa. Tutkimus-, kehitys-, koulutus- ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyöllä uusin tutkimustieto aiheesta saadaan nopeasti käytännön viljelyn hyödynnettäväksi. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2019-31.12.2022.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

93312

Startdatum

31.05.2019

Slutdatum

30.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.1 Yrkesutbildning och inhämtande av uppgifter

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Utbildning som riktar sig till små och medelstora företag som är verksamma inom primär jordbruksproduktion eller förädling av jordbruksprodukter eller saluföring (90 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner