Projekt
Utvecklingsprojekt - 34505

HOLA LAKE – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen

Pyhäjärvi-instituuttisäätiö sr

31.12.2016 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on pyrkiä vaikuttamaan Köyliönjärven tilan paranemiseen ja lisätä sitä kautta alueen maaseudun elinkeinomahdollisuuksia, asukkaiden viihtyisyyttä ja alueen vetovoimaa asuinpaikkana sekä matkailukohteena. Hankkeessa toteutetaan konkreettisia vesienhoitotoimia yhteistyössä asukkaiden kanssa ja lisätään vesistökunnostukseen liittyvää tietoa ja osaamista. Hanke on osa kansainvälistä HOLA LAKE -hankekokonaisuutta, jossa on mukana useita toimijoita. Kansainvälistä HOLA LAKE -hanketta koordinoi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö (pääkoordinoija) Lahdessa. Kansallisena hankekumppanina on lisäksi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry Lohjalta sekä kansainvälisenä kumppanina Osbyn kunta Ruotsista. Pyhäjärvi-instituutti toimii hanketoteuttajana Köyliönjärven osalta ja on hankekumppanina kansainvälisessä osiossa. Köyliönjärven suojeluyhdistys sekä kyläyhdistykset toimivat läheisessä yhteistyössä ja talkootöiden toteuttajina ja koordinoijina.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

34505

Startdatum

31.12.2016

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Internationell

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner