Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 166287

Honkamajan ampumaradan laajennus

Oulaisten Ampumaratayhdistys ry

18.04.2021 - 18.04.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on keskittää kaikki Oulaisissa tapahtuva ampumatoiminta yhteen paikkaan ja monipuolistaa ampumaharrastusmahdollisuuksia. Oulaisissa on kaksi ampumarataa, joista Riistanhoitoyhdistyksen (RHY) kivääriradan ympäristölupa loppuu vuoteen 2022. Hankkeen tavoitteena on siirtää Merijärventien varrella sijaitseva RHY:n kiväärirata Honkamajan ampumaradan yhteyteen. Nykyisellään Honkamajan ampumaradalla on mahdollisuus harrastaa kuutta eri ampumalajia eri variaatioineen. Hankkeen toteutuessa lajeja olisi yksitoista eri variaatioineen. Hankkeessa myös hyödynnetään Honkamajan urheilualueen mahdollisuuksia. Alueen hyvä hiihtolatuverkko mahdollistaa esimerkiksi ampumahiihtoharrastuksen. Urheilualueen majoitus -ja ruokapalvelut mahdollistava ja helpottavat kilpailutoiminnan järjestämistä ampumaradalla. Metsästyksessä tarvittavat ampumakokeet tullaan tulevaisuudessa suorittamaan Honkamajan ampumaradalla. Uudisrakentamista: Liikkuvan hirvi/ karhukuvion kivääriampumarata, ampumaetäisyydet 75 ja 100 metriä. Kiväärin kohdistamismahdollisuus 150 tai 200 metriä hirvi/ karhuradan yhteyteen. Skeet haulikkoampumarata. Uudisrakentaminen vaatii viranomaismääräysten mukaiset ratarakenteet. Suojavalleja tulee rakentaa useita satoja metrejä 3-4 metriä korkeana. Ampumaradan rakenteita ja rakennelmia tulee rakentaa useita. Hankesuunnitelman tueksi tulemme esittämään rakentamissuunnitelman. Rakentamissuunnitelmaa emme kuitenkaan aloita tekemään ennen kuin saamme viranomaisluvat kuntoon.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

166287

Startdatum

18.04.2021

Slutdatum

18.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner