Hanke
Utvecklingsprojekt - 20696

Hukat hyötykäyttöön Keski-Suomessa

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.05.2016 - 02.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Resurssitehokkuudessa ja kiertotaloudessa on merkittäviä mahdollisuuksia pienille yrityksille. Esimerkiksi keskisuurten yritysten ja julkisten toimijoiden ylijäämäresursseista - hukista - voi pienempi toimija saada kannattavaa liiketoimintaan. Myös uudenlainen alueellinen yhteistyö voi tarjota pienille yrityksille kilpailuetua, tehostaa ja järkeistää niin materiaalin, energian, henkilötyön, tilan ja palveluiden (esim. logistiikan) käyttöön. Hukat hyötykäyttöön - resurssien käytön tehostaminen keskisuomalaisissa yrityksissä -hanke luo alueellisen monistettavan toimintamallin, jonka tavoitteena on edistää alueellista resurssitehokkuutta ja kiertotaloutta. Se perustuu kolmeen kokonaisuuteen: - Alueellinen viestintä, missä nostetaan esiin hyviä käytännön esimerkkejä resurssitehokkuuden sekä kiertotalouden mahdollisuuksia. Tavoitteena on vaikuttaa alueelliseen ilmapiiriin ja tietoisuuteen sekä osaamiseen. - Yritysten resurssikartoitukset, joilla autetaan yrityksiä tunnistamaan omia resurssivirtoja. Tarkoituksena on myös innostaa yrityksiä hyödyntämään resurssien vaihtoon liittyviä toimintatapoja ja työkaluja. - Resurssitiedon vaihto ja sen edistäminen siten, että yritykset pääsevät kokeilemaan vaihdantaa käytännössä ja parhaimmillaan pystyvät hyödyntämään toisten ylijäämäresursseja omassa liiketoiminnassaan. Hankkeen toimet on suunnattu erityisesti paikallisiin pieniin ja mikroyrityksiin, jotka toimivat metalli-, rakennus- ja puutuotealalla Keski-Suomessa ja mahdollisuuksien muihin potentiaalisiksi tunnistettuja toimialoja ja yrityksiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

20696

Aloituspäivämäärä

31.05.2016

Loppumispäivämäärä

02.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
avfall

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt