Hanke
Utveckling - 192847

Hur bobara är vi?

Företagsam Skärgård rf

07.02.2022 - 30.03.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hur bobara är vi? Det är en fråga som alla skärgårdskommuner på Åland borde fundera på, för att kunna planera framtiden. ”Bobarhet” är en metod för en bred och inkluderande analys av attraktionskraften hos ett ö-samhälle. Man kan kalla det en förenklad hållbarhetsanalys som tar sikte på om en ö är ”bobar” dvs om där finns bostäder, jobb, skola, butik, transporter och social service. Bobarhet står inte i konflikt med hållbarhet, men ett litet ö-samhälle måste först vara bobart. Om inte ön klarar av att behålla en livskraftig befolkning i alla åldrar är den inte ett hållbart samhälle. Ett sådant analysverktyg har hittills saknats. Det finns få exempel på lokala utvecklingsplaner på öar som bygger på en ärlig självsyn. Verktyg som har utvecklats för att mäta attraktionskraft är i allmänhet skapade för städer och landsbygd, men fungerar dåligt på öar pga dessas särart. Det är alltså en avgörande kvalitet i bobarhets-verktyget att det är specialdesignat för små ö-samhällen, av öbor, med stöd av forskare som är experter på ö-samhällen. I fjol gick 12st Leader områden i Finland tillsammans med Skärgårds institutet vid Åbo Akademi och ansökte om ett Bobarhetsprojekt från TEM för att lära ut metoden i ett 2 årigt projekt för att se vad som behövs göras för att säkra en hållbar framtid. Det fick 250.000€ för att driva detta vidare. För att lära ut bobarhets-verktyget samt leda arbetet behöver föreningen anställa en projektledare för att driva utbildningsplanen för kommunerna/ ö-samhällena. Projektet kommer att parallellt följa projektet som utförs i Finland, men med tvisten att vi tänker också utföra analysen så det finns något kontret resultat att jobba viadre på. Vi kommer hålla utbildningsdagar för skärgårdsbor och coacha dem på vägen, så de får en egen analys gjord för deras skärgårdskommun.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

192847

Aloituspäivämäärä

07.02.2022

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Utveckling, lokalt

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt