Projekt
Utvecklingsprojekt - 84321

HYMY Häme II – Hyvällä Yhteistyöllä Menestyviä Yrityksiä Hämeeseen II

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.12.2018 - 29.04.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen II - HYMY Häme II -hankkeen tavoitteena on varmistaa, että maaseudun yritykset, monialaiset maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan vaiheisiin. HYMY Häme II jatkaa HYMY I.ssä saatuja tuloksia ja varmistaa, että kehittävät yritykset ja yritysverkostot saavat tukea jatkossa uuden hankkeen myötä. Tämän hankkeen tukemana huolehditaan kehittävien yritysten alkavien tai jo alulle saatettujen investointi- ja kehityshankkeiden eteenpäin viemisestä ja suunnitelmallisesta loppuun saattamisesta. Hanke täydentää ja tukee yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen alueella sijaitsevien uusyrityskeskusten, alueellisten elinkeinoyhtiöiden, toimintaryhmien, muiden elinkeinoelämän kehittämisorganisaatioiden sekä kunnallisten elinkeinoasiamiesten tuottamaa toimintaa. Hanke parantaa yritystoimintaa suunnittelevien sekä toimintaansa kehittävien yrittäjien osaamista yrityksen perustamiseen, investointeihin, kehittämiseen, verkostoitumiseen, muutosten hallintaan, kansainvälistymiseen, johtamisosaamiseen sekä verkostojohtamiseen liittyvissä asioissa. Yrittäjien ja yritystoimintaa suunnittelevien henkilöiden tieto-taito yritystoiminnan kannattavuuden arvioimiseksi lisääntyy ja ymmärrys investointien ja rahoituksen riskeistä paranee. Hyvällä yhteistyöllä menestyviä yrityksiä Hämeeseen II -hankkeen tärkeä tehtävä on uusien liiketoimintaideoiden sparraus, jossa yhteistyö Uusyrityskeskuksen ja muiden toimijoiden välillä on tärkeää. Osana hanketta ohjataan yrittäjiä etsimään sopivia rahoitusmahdollisuuksia. Hanke järjestää yrittäjätilaisuuksia, koulutuksia, pienryhmätoimintaa, yrityskohtaisia tilannekartoituksia, opintomatkoja sekä pilottiryhmiä. Hankkeen kautta hanketoimijat ovat mukana kasvupalvelujen uudistuksessa sekä ovat osana Yritys-Suomen palvelukokonaisuutta. Hanke innostaa ja luo alustoja yrittäjille innovatiivisten liiketoimintaratkaisujen löytämiseen.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

84321

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

29.04.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner