Hanke
Utvecklingsprojekt - 201717

HYMYKS -Hyvinvointia maaseudun yrittäjille Keski-Suomessa

Keski-Suomen Sydänpiiri r.y.

30.09.2022 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

HYMYKS –Hyvinvointia maaseudun yrittäjille -hankkeen tavoitteena on vahvistaa maaseudulla toimivien yrittäjien ja pk -yritysten työntekijöiden tietoa, osaamista, jaksamista ja motivaatiota työkyvyn ja terveyden ylläpitämisessä sekä vahvistaa työyhteisön terveyttä ja työkykyä edistäviä toimintoja. Hanke toimii koko Keski-Suomen alueella 1.10.2022 - 31.12.2023 välisen ajan. Sen pääkohderyhmänä ja hyödyn saajana ovat Keski-Suomen maaseudulla toimivat yrittäjät, ensisijaisesti kuljetus- , taksi- ja konealan yrittäjät, sekä muut maaseudulla toimivat keskeiset yrittäjät/ pk-yritykset, kuten esimerkiksi maatalousyrittäjät. Hankkeen toimia kohdennetaan yrittäjien lisäksi myös pienten yritysten työntekijöille, tehden tarvittavilta osin yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Hankkeen toiminta on avointa kaikille Keski-Suomen maaseudun yrittäjille. Hankkeen toimintamuotoja ovat esimerkiksi kohderyhmälle suuntautuva viestintäkampanja elämäntapoihin ja työkykyyn liittyen, terveys- ja hyvinvointipäivät, terveysneuvonta- ja mittauspäivät, työyhteisölle suunnatut terveyttä ja työkykyä edistävät työkalut ja viestintämateriaalit sekä verkkopohjaiset ryhmätoiminnot ja webinaarit. Hankkeessa tehdään kiinteää yhteistyötä eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Hankkeen tuloksena Keski-Suomen maaseutualueen yrittäjien ja pk-yritysten työntekijöiden hyvinvointi ja valmiudet vaikuttaa omaan terveyteen, työhyvinvointiin ja sairauksien ennaltaeh-käisyyn paranevat ja he tiedostavat säännöllisen seurannan merkityksen oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa. Tietoisuuden ja motivaation vahvistuminen sekä terveyttä ja työkykyä edistävät elintapamuutokset tukevat pidemmällä aikavälillä myös yrityksen kannattavuutta ja jatkuvuutta. Hankkeessa kootaan otantaperusteinen katsaus hankkeen kohderyhmän hyvinvointiin sekä tuodaan esille kohderyhmän näkemyksiä heille sopivista terveyttä ja työkykyä edistävistä jatko-toimenpiteistä. Hanke toteutetaan Keski-Suomen Sydänpiirin ja JAMK:n yhteishankkeena.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

201717

Aloituspäivämäärä

30.09.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Riskhantering
kommunikation
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt