Projekt
Utvecklingsprojekt - 25751

Hyötyä biotalouden verkostoista Kainuussa – kuitupuuta tehokkaasti teollisuuden tarpeisiin

Kainuun Etu Oy

01.01.2017 - 18.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hyötyä biotalouden verkostoista Kainuussa - kuitupuuta tehokkaasti teollisuuden tarpeisiin -hankkeen päätavoitteena on etsiä ja kehittää uusia toimintamalleja, joilla kuitupuuta voidaan saada tehtaalle aiempaa kilpailukykyisempään hintaan. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kuvataan puukaupan ja puunhankinnan nykytila ja prosessit sekä analysoidaan pullonkaulat ja tekijät, joilla on suurin kustannusvaikutus puun/kuitupuun tehdashintaan. Samassa yhteydessä kerätään vertailutietoa kilpailijamarkkinoilta. Samoin hankkeen tavoitteena on käydä läpi tukkipuuhinnoittelun mekanismit ja sen vaikutukset kuitupuun tehdashintaan. Tällä on olennainen vaikutus myös paikallisten sahojen toimintaedellytyksiin. Hankkeeseen sisältyy myös tutkimusosio, jossa tutkitaan, miten paikkatietopohjaista puutavaran korjattavuuden arviointia voidaan käyttää apuvälineenä puun ostossa ja hinnoittelussa. Työn tarkoituksena on selvittää, miten uusilla toimintatavoilla ja teknologioilla voidaan rationalisoida puun ostoa ja hankintaa tehtaalle verrattuna perinteiseen toimintaan. Työn tuloksena laaditaan raportti, jossa kuvataan ehdotukset uusiksi toimintamalleiksi ja keinoiksi, joilla kuitupuun tehdashinnan kilpailukykyä voidaan parantaa. Lisäksi kuvataan tutkimusosion tulokset ja johtopäätökset puun hinnoittelun kehittämiseksi ja laaditaan esimerkkilaskelmat, jossa kuvataan uusissa toimintamalleissa esitettyjen muutosten kustannusvaikutus kuitupuun tehdashintaan, euroa per m3. Hankkeen kautta tuotetaan myös tietoa julkisille toimijoille kuten maakuntaliitolle, ELY-keskukselle, kunnille ja koulutus, -kehitys- ja tutkimusorganisaatioille. Hankkeen tuloksista hyötyy ensisijaisesti maakunnan metsäbiotalouden ja uusiutuvan energian parissa työskentelevät yritykset, viranomaiset sekä kehittäjäorganisaatiot. Hankkeen toimenpiteiden ja tulosten vaikuttavuus on näin ollen laaja, eikä kohdistu vain yksittäisiin toimijoihin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

25751

Startdatum

01.01.2017

Slutdatum

18.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.6 Horisontellt och vertikalt samarbete i produktionen av livsmedel, energiproduktion och biomassa

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner