Hanke
Utvecklingsprojekt - 157227

Hyrynsalmen ulkoilureittien digitalisoiminen

Hyrynsalmen kunta

31.01.2021 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen pääteema on alueen vetovoiman ja maineen parantaminen monipuolisena retkeily- ja liikunta-alueena. Hyrynsalmen alueen potentiaalinen kohde- ja retkeilyinfrastruktuuri on Ukkohallan ulkopuolisen alueen osalta huonosti tunnettu. Tavoitteena on kartoittaa ja luoda tilannekuva reittien ja kohteiden käytettävyydestä sekä kehittämistarpeista ja aktivoida olemassa olevien reittien sekä kohteiden käyttöä sekä tunnettavuutta. Jatkossa reitit ja kohteet löytyvät digitaalisessa muodossa Outdoor Active -palvelusta sekä tulostettavat paperiversiot on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. Tuotetaan sosiaalisen median kanaviin sisältöä, joka parantaa alueen reittien ja kohteiden tunnettavuutta sekä mainetta kuntalaisten ja matkailijoiden keskuudessa. Reittien digitalisoimisen myötä alueen toimijoilla (kunta, matkailuyritykset, järjestöt) on yhtenäinen ja ajantasainen tieto reittien- ja kohteiden infrasta, jota toimijat pystyvät hyödyntämään omassa markkinoinnissaan sekä tuotekehityksessään.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

157227

Aloituspäivämäärä

31.01.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Fritidsboende
aktivitetsturism
digitalisering
sociala medier
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt