Projekt
Utvecklingsprojekt - 258742

Hyvän Huomisen kylät

Väentupa r.y.

- 29.04.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hyvän huomisen kylät -hanke on Laukaan kylien hanke, joka pyrkii edistämään kylätoimijoiden kestävän kehityksen osaamista niin, että se hyödyttää koko kylän toimintaa ja tulevaisuutta. Hankkeessa lisätään kestävän kehityksen tekoja kasvattaen kylien vetovoimaisuutta ja myönteisiä tulevaisuusnäkymiä. Hankkeessa huomioidaan ilmasto-, kiertotalous- ja luonnon monimuotoisuustoimet sekä sosiaalinen kestävyys. Tavoitteena on kylien myönteisten tulevaisuusnäkymien luominen ja kehittäminen sekä vetovoimaisuuden kasvattaminen. Hanke edistää paikallista yhteistyötä, ilmastotoimia ja kiertotalousratkaisuja maaseudulla, jossa resurssien vähäisyys, haja-asutus ja pitkät välimatkat ovat haasteita. Tavoitteena on ohjata ajattelun ja tekojen muutosta kohti kestävämpää elämäntapaa tarjoten samalla vastauksia sosiaalisen kestävyyden haasteisiin. Hanke korostaa itseohjautuvuutta ja osallistavaa innovaatiotoimintaa, ns. bottom up-ajattelua, jotka pitävät sisällään lukuisia mahdollisuuksia. Lähestymistapa mahdollistaa joustavan reagoinnin ajankohtaisiin muutostarpeisiin. Kylien asukkaat ja yhteisöt otetaan mukaan uusien ratkaisujen luomiseen. Jokainen nähdään kyvykkäänä ja aktiivisena toimijana, jonka valinnoilla on merkitystä. Ennen kaikkea bottom up -ajattelutapa innostaa ihmisiä keksimään omia ratkaisuja ja sitoutumaan. Hankkeessa suunnataan aktiivisesti katse tulevaisuuteen, sillä toivottaville tulevaisuuskuville on suuri tarve. Kylän yhteisen tulevaisuusvision rakentamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Hankkeessa järjestetään tulevaisuuspajoja, joissa kyläläiset voivat yhdessä ideoida, suunnitella, kehittää ja rakentaa visiota positiivisesta kylästä. Oli motivaatio mikä hyvänsä, ympäristölle itse teko on ratkaiseva.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

258742

Slutdatum

29.04.2026

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Lokala centra på landsbygden (stadnära landsbygd)

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för Smarta byar

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner