Projekt
Utvecklingsprojekt - 82785

Hyvinvointia riistasta – Välmående av vilt

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

31.12.2018 - 24.08.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Valkohäntäpeurakannan ennustetaan kasvavan voimakkaasti tulevan vuosikymmenen aikana. Metsästysseurojen ja -yhdistysten kautta tapahtuva järjestäytynyt metsästys kohtaa haasteita jo nykytilanteessa. Valkohäntäpeuran metsästys pyyntiluvilla tapahtuu kokonaisuudessaan metsästysseuroissa ja -yhdistyksissä, jolloin metsästystä pystytään ohjaamaan yksityiskohtaisesti ja kannan kasvua kontrolloimaan. Hyvinvointia riistasta -välmående av vilt -hankkeen tavoitteena on tarjota välineitä metsästysseuroille ja -yhdistyksille, jotta ne voivat vastata riistakannan kasvuun kehittämällä metsästyslupien erilaisia myyntimalleja. Samalla metsästäminen mahdollistetaan metsästäjille, jotka toimivat metsästysseurojen ja -yhdistysten ulkopuolella. Koska metsästykseen liittyy voimakkaita perinteitä ja paikallista kulttuuria, tullaan tarvitsemaan erilaisia toimintamalleja ja siten myös taloudelliset mallit tulevat muuttumaan. Kun valkohäntäpeurojen metsästystoimintaa avataan ja enemmän eläimiä kaadetaan, myös riistanlihan saatavuus markkinoilla lisääntyy. Hanke pyrkii löytämään metsästysseuroille ja -yhdistyksille malleja tarkastamattoman riistanlihan myyntiin suoraan kuluttajille ja paikalliseen vähittäismyyntiin. Riistatalouskäsitteeseen kuuluu myös se, että maa- ja metsätalous tukee elinvoimaisia luonnonvaraisia kantoja ja tasapainottaa lisääntyneiden riistakantojen negatiivisia taloudellisia vaikutuksia tarjoamalla vaihtoehtoja riistaturismin ympärille. Lisääntynyt riistatalous, metsästys- ja riistaturismi sen kärjessä, tuo maaseudun toimijoille elinvoimaa ympärivuotisesti. Hankkeen toiminta on kaksikielinen. Toiminta-alue sijoittuu Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Pirkanmaalle, Kanta-Hämeeseen, Satakuntaan ja Päijät-Hämeeseen. Kohderyhmiä ovat metsästysyhdistykset ja metsästysseurat, maaseudun elintarvikepalvelusektori ja palveluntuottajat. Edunsaajia ovat mm kunnat, ravintola-ala, yritykset ja palveluntarjoajat, elintarvikepalvelut, sekä toisen ja kolmannen asteen koulutus.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

82785

Startdatum

31.12.2018

Slutdatum

24.08.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner